Plagiering /

Plagiering er ikke et problem

For det første har fagkonsulenten i virksomhedsøkonomi sagt god for at benytte programmet til eksamenen, idet man gerne må bruge skabeloner. For det andet vil den del af nøgletalsanalysen, som dette program kan lave, altid være meget ens, idet det blot viser udviklingen i nøgletalene. Idet man får udlveret samme opgave vil udviklingen selvfølgelig være ens, og derfor vil ens udregninger også være ens. Der vil altså ALTID være en vis plagieringsprocent til en eksamen i virksomhedsøkonomi, og det er helt okay. Det er desuden nævneværdigt, at flere af mine kunder er blevet henvist til min hjemmeside af deres egen lærer. Men hvis du alligevel bliver nervøs for plagiering til eksamenen, kan du lave hele eksamens opgaven, og til slut bruge tiden på at bytte ord ud i nøgletalsanalysen for at sænke din plagieringsprocent.
 
Vigtigt
Jeg har solgt programmet til eksamenen i år 2018, 2017 samt år 2016, og jeg har aldrig fået en klage. Hvis plagiering havde været et problem, havde jeg nok fået det at vide allerede.

skolearbejde